Chào mừng quý vị đến với website của Tổ Tự nhiên 1 THCS Nguyễn Trãi

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

ÔN TẬP CHƯƠNG I HÌNH 8

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Văn Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:36' 16-09-2009
Dung lượng: 603.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Tiết 23-24
ÔN TẬP CHƯƠNG I -TỨ GIÁC
I) HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC
1) HỆ THỐNG TỨ GIÁC
2) CÁC TÍNH CHẤT KHÁC
II) ÔN TẬP PHƯƠNG
PHÁP GIẢI TOÁN
I) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
II) TỰ LUẬN
III) TRÒ CHƠI
A
D
B
C
HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC
HỆ THỐNG TỨ GIÁC
H. THANG
H. BÌNH HÀNH
H. CHỮ NHẬT
H. THOI
H. VUÔNG
1-TỨ GIÁC
Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB,BC,CD và DA trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng…….

Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là ……..

Nêu tính chất về góc của tứ giác
D
C
không cùng nằm trên một đường thẳng
đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác
A
B
2- Hình thang
1)Đinh nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.
2)Tính chất:
*Hình thang có hai cạnh bên song song thì có hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau
*Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau
*Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa hai đáy.
3) DHNB:Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang ta chứng minh nó có hai cạnh song song
A
D
B
C
*Thế nào là hình thang ?
*Hình thang có hai cạnh bên song song thì như thế nào ?
*Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì như thế nào?
*Nêu tính chất đường trung bình của hình thang .
*Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang ta chứng minh điều gì?
3-Hình thang cân
*Thế nào là hình thang cân?
* Nêu các tính chất của hình thang cân.
*Nêu các cách nhận biết hình thang cân.
*Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau có phải là hình thang cân không ?
1) Định nghĩa:
Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân
2) Tính chất:
Hình thang cân có:
Hai cạnh bên bằng nhau.
Hai đường chéo bằng nhau.
Đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đáy là trục đối xứng.
3) DHNB:
Hình thang cân là hình thang có:
Hai góc kề một đáy bằng nhau.
Hai đường chéo bằng nhau
A
D
B
C
d
)
(
x
x
4-Hình bình hành
*Thế nào là hình bình hành?
* Nêu các tính chất của hình bình hành.
*Nêu các cách nhận biết hình bình hành.
1) Định nghĩa: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối bằng nhau.
2) Tính chất: Hình bình hành có:
Các cạnh đối bằng nhau.
Các góc đối bằng nhau.
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng.
3) DHNB: Hình bình hành là tứ giác có:
Các cạnh đối song song
Các cạnh đối bằng nhau
Hai cạnh đối song song và bằng nhau.
Các góc đối bằng nhau.
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
A
D
B
C
)
x
x
O
3-Hình chữ nhật
*Thế nào là hình chữ nhật?
* Nêu các tính chất của hình chữ nhật.
*Nêu các cách nhận biết hình chữ nhật.
1) Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.
2) Tính chất: Hình chữ nhậtcó:
Các cạnh đối bằng nhau.
Bốn góc vuông.
Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng, hai đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối là trục đối xứng.
3) DHNB:Hình chữ nhật là:
Tứ giác có ba góc vuông.
Hình thang cân có một góc vuông.
Hình bình hành có một góc vuông.
Hình bình hành hai đường chéo bằng nhau.
A
D
B
C
x
x
O
x
x
3-Hình thoi
*Thế nào là hình thoi ?
* Nêu các tính chất của hình thoi.
*Nêu các cách nhận biết hình thoi.
1) Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
2) Tính chất: Hình thoi có:
Bốn cạnh bằng nhau.
Các góc đối bằng nhau.
Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, hai đường chéo là đường phân giác của các góc.
Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng, hai đường chéo là trục đối xứng.
3) DHNB:Hình thoi là:
Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.
Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc
Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc.
A
D
B
C
O
x
x
x
x
3-Hình vuông
*Thế nào là hình vuông?
* Nêu các tính chất của hình vuông.
*Nêu các cách nhận biết hình vuông.
1) Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
2) Tính chất: Hình vuôngcó:
Bốn cạnh bằng nhau.
Bốn góc vuông.
Hai đường chéo bằng nhau và vuông góc tại trung điểm mỗi đường, hai đường chéo là đường phân giác của các góc
Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng, hai đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối và hai đường chéo là trục đối xứng.
3) DHNB:
Hình vuông là hình chũ nhật có:
Hai cạnh kề bằng nhau
Hai đường chéo vuông góc
Một đường chéo là đường phân giác của một góc.
Hình vuông là hình thoi có:
Một góc vuông.
Hai đường chéo bằng nhau.
A
D
B
C
x
O
x
x
x
=
=
/
/
Đường trung bình của tam giác
Phát biểu định lý mở đầu về đường trung bình của tam giác
Thế nào là đường trung bình của tam giác.
Nêu tính chất đường trung bình của tam giác
* M là trung điểm của AB
Và MN//BC
Suy ra: N là trung điểm của AC
M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC thì MN là đường trung bình của tam giác ABC.
MN là đường trung bình của tam giác ABC thì:
MN//BC
MN =1/2BC
A
N
M
C
B
=
=
/
/
Tính chất đối xứng
Hai điểm M, M’ được gọi là đối xứng với nhau qua điểm O Nếu….
Trong các tứ giác đã học hình nào có tâm đối xứng?
Hai điểm M,N được gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu …...

Trong các tứ giác đã học hình nào có trục đối xứng?
O là trung điểm của đoạn thẳng MN
d là đường trung trực của đoạn thẳng MN.

Cấu tạo và lắp ráp
Có thể em chưa biết: Cái “cữ”- Tơ-ruyt-canh
Chọn câu đúng
x trong hình vẽ bằng
600
A
Rất tiếc, bạn sai rồi!
450
B
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
900
C
Rất tiếc, bạn sai rồi!
300
D
Rất tiếc, bạn sai rồi!
2x
3x
x
2x
Chọn câu đúng
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
A
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
B
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Hình thang có hai góc đáy bằng nhau là hình thang cân
C
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
D
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
Chọn câu Sai
Hình bình hành là tứ giác có các góc bằng nhau
A
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình bình hành
B
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành
C
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
Tứ giác có hai cặp cạnh song song là hình bình hành
D
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Chọn câu sai
Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc bằng nhau
A
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Tứ giác các cạnh kề bằng nhau là hình chữ nhật
B
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
Tứ giác có các cạnh kề vuông góc là hình chữ nhật
C
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Hình chữ nhật là hình thang cân
D
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Chọn câu sai
Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau
và vuông góc là hình thoi
A
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
Tứ giác có hai đường chéo vuông góc tại trung
điểm mỗi đường là hình thoi
B
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Hình bình hành có một đường chéo là đường
phân giác của một góc của nó là hình thoi
C
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi
D
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Chọn câu sai
Hình vuông là tứ giác các cạnh kề bằng nhau
và vuông góc với nhau
A
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc
tại trung điểm mỗi đường là hình vuông
B
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau
và vuông góc là hình vuông
C
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau , vuông góc với nhau và có
một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi
D
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
Chọn câu đúng
12cm
A
Rất tiếc, bạn sai rồi!
16cm
B
Rất tiếc, bạn sai rồi!
18cm
C
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
20cm
D
Rất tiếc, bạn sai rồi!
A
N
M
Q
P
C
B
M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC
P,Q lần lượt là trung điểm của MB, NC
BC =24cm
Thì PQ bằng bao nhiêu ?
Chọn câu đúng
2cm
A
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
4cm
B
Rất tiếc, bạn sai rồi!
3cm
C
Rất tiếc, bạn sai rồi!
6cm
D
Rất tiếc, bạn sai rồi!
Hình vuông có đường chéo bằng
Thì cạnh hình vuông bằng bao nhiêu?
Chọn câu đúng
8,5cm
A
Rất tiếc, bạn sai rồi!
8cm
B
Rất tiếc, bạn sai rồi!
7,5cm
C
Rất tiếc, bạn sai rồi!
6,5cm
D
Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
A
M
C
B
Tam giác ABC vuông tại A
có cạnh AB = 5cm, AC =12cm
Độ dài trung tuyến AM bằng bao nhiêu ?
x
x
 
Gửi ý kiến